Nová vitrína v Dinosauria Museum Prague

Nová vitrína v Dinosauria Museum Prague

Tethysaurus nopcsai

V Dinosauria Museum Prague nám přibyla nová vitrína v níž je Tethysaurus nopcsai (stáří: 93-89 mil. let, délka: až 3 metry, váha: 70 kg).

Rodové jméno Tethysaurus je odvozené od řecké bohyně moří Tethys. Druhové nopcsai je na počest významného maďarského paleontologa barona Ference Nopcsa. Tetysauři jsou evolučně velmi významná skupina. Jsou spojovacím článkem mezi vývojově původními aigialosauridy, což je skupina obojživelných šupinatých plazů blízce příbuzná hadům, a samotnými mosasauridy, mezi které patří i náš Sam a Max.

Tethysauři ještě nebyli plně přizpůsobení životu ve vodě jako jejich pozdější příbuzní. Jejich končetiny sice byli spojené plovacími blánami, ale do plnohodnotných ploutví jim přece jen něco chybí. Předpokládá se, že se drželi především v mělkých vodách a na otevřené moře se nevydávali. Podle jejich zubů můžeme spolehlivě říci, že se živili rybami.

Přijďte si prohlédnou novou vitrínu do Dinosauria Museum Prague!

redakce Dinosauria - 08.12.2023