OSud naŠí planety nám není lhoStejný, Proto vŠechny naŠe kroky vedou k udržitelné budoucnoSti a ochraně přírody


V POP Airport si uvědomujeme, že budoucnost je teď. Proto neustále hledáme řešení, která jsou šetrnější k životnímu prostředí a směřují k dlouhodobé udržitelnosti. Věříme, že kroky, které učiníme nyní, pomohou ochránit naši planetu i pro příští generace. Zaměřujeme se na obnovitelné zdroje energie - na střechách našeho centra budujeme solární panely. Snažíme se co nejvíce eliminovat dopady na životní prostředí tím, že důkladně recyklujeme. Podporujeme elektromobilitu, která je ekologičtější. Prostřednictvím vzdělávacích programů učíme děti, jak je důležité o budoucnosti lidstva přemýšlet v kontextu dlouholeté historie naší planety. Chceme být i dobrým sousedem, který dbá o své okolí. Proto sázíme stromy a trvalkové záhony. Přispívat k ochraně přírody je jednou z našich strategií.Solární panely

NainStalovali jSme 1100 Solárních panelů, dalŠích 1800 bude náSledovat

Střechu Majalandu, největšího krytého zábavního parku v Čechách, pokrylo více než 1 100 solárních panelů. Ty díky celkovému výkonu 500 kW vyrobí 70 procent veškeré v parku spotřebované energie. Díky celkové investici přesahující 11 milionů korun nebude nutné z veřejné sítě odebírat energii, na jejíž výrobu by bylo v běžné uhelné elektrárně spáleno 120 tun uhlí. Zábavní park Majaland je tak energeticky téměř soběstačný. 


1800 Solárních panelů na StřeŠe POP Airport

Solárními panely na střeše Majalandu to zdaleka nekončí. V následujících měsících budeme instalovat další solární panely na střechu POP Airport. Rozlehlost střechy POP Airport nám umožní nainstalovat dalších 1800 solárních panelů, díky čemuž dokážeme vyrobit 70 procent elektrické energie, kterou spotřebováváme v POP outlet a Dinosauria Museum Prague.

ENTERTAINMENT & SERVICES DIRECTOR

otto Jerman

"Majaland denně navštíví až 2 000 dětí a jejich rodičů, na které čeká 13 atrakcí v kryté hale o rozloze přes 9 000 metrů čtverečních. Efektivita provozu je pro nás zásadní a více než 11milionová investice do solárních panelů naprosto logická. Počítáme s přibližně pětiletou návratností. Ale peníze nejsou to hlavní. Díky solární elektrárně šetříme životní prostředí. Z běžné sítě totiž nemusíme odebrat množství energie, jehož výroba by si v uhelné elektrárně vyžádala 120 tun uhlí, 8 milionů litrů vody a vyprodukovala by 215 tun oxidu uhličitého. Střecha POP Airport je ještě větší než ta u Majalandu. Díky tomu zde budeme instalovat dalších 1 800 panelů a dokážeme zde vyrobit přibližně 70 procent elektrické energie, kterou v outletovém centru a muzeu Dinosauria Museum Prague spotřebujeme."

elektromobilita

Vybudovali jSme 25 dobíjecích Stanic pro elektromobily 

Podporujeme ekologizaci dopravy, a proto jsme ve spolupráci s ČEZ vybudovali 25 dobíjecích stanic pro elektromobily. Řidiči elektromobilů si tak u nás mohou své elektromobily pohodlně dobít na venkovním i vnitřním parkovišti.  

Věděli jste, že...
  • Skvělá akcelerace při rozjezdu a předjíždění, nízká spotřeba i bezemisní provoz je u elektromobilu samozřejmostí.
  • Za 1 km ujetý elektromobilem zaplatíte méně než 50 haléřů (podle najetých kilometrů a způsobu dobíjení). Oproti klasickým pohonům tak jezdíte se zlomkovými náklady.
  • Baterie elektromobilů zvládnou řádově stovky tisíc dobíjení. A když doslouží, vznikající trh s bateriemi umožní jejich odkup a současně nezanedbatelný příspěvek na pořízení nové baterie.


25 DOBÍJECÍCH STANIC

neJvíc dobíJecích StoJanů pro elektromobily v čeSku

Nabíjejte elektromobil bez čekání v obchodním centru POP Airport, které ve spolupráci s ČEZ, provozovatelem největší české sítě veřejných dobíjecích stojanů, umístilo na vnitřní parkoviště ke vstupu C celkem dvacet nových dobíjecích stanic. U každé z nich mohou současně doplňovat energii dva elektromobily. Ke stávajícím pěti dobíjecím stanicím na parkovišti před POP Airport tak přibyly nové veřejné dobíjecí stojany. Celkově tak dobíjecí hub v Tuchoměřicích zvládne najednou dodat bezemisní energii padesátce elektroaut. 

Nové stojany vznikly díky grantu z Operačního programu doprava.

životní proStředí

Sázíme zeleň

Pokud jde o životní prostředí, cítíme velkou odpovědnost. Velmi dbáme o to, aby kolem našeho outletového a zábavního centra bylo dostatek zeleně. Sázíme stromy i trvalkové záhony.

Recyklujeme

Velkou pozornost věnujeme i třídění odpadu. V POP Airport separujeme a třídíme kartony, papíry, plasty, a to jak z produkce vlastního gastro provozu, tak i z odpadu od návštěvníků v parku. Biologický gastro odpad předáváme k druhotnému využití v bioplynové stanici. Dále provádíme ekologický sběr použitého potravinářského oleje opět k dalšímu zpracování a využití.

Vzděláváme

V POP Airport se zaměřujeme i na edukaci vedoucí k ochraně životního prostředí. Organizujeme atraktivní edukativní programy pro školní třídy a další zájmové kroužky a skupiny, které v hojném počtu navštěvují Dinosauria Museum Prague i Majaland."Pokud by z planety Země zmizely včely, zbývají lidstvu jen čtyři roky života", výrok připisovaný Albertu Einsteinovi


EDUKACE

naučná včelí Stezka

V Majalandu chystáme pro děti i jejich rodiče naučnou včelí stezku, jejímž cílem bude popularizovat téma včel a včelařství v kontextu životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržitelnosti. Návštěvníci se hravou a moderní formou seznámí s fascinujícím světem včel a včelařů a dozví se důležitá fakta ze života tohoto ohroženého druhu.  Včely na celém světě vymírají a je na čase si uvědomit, co to může mít za následky. Značné množství plodin, které naši zemědělci pěstují, závisí na včelím opylení. Kdyby se rostlinám nedostalo opylení, přišli bychom až o tři čtvrtiny běžných potravin. Chceme-li tedy zachovat všechny rostliny, vůně a barvy světa, musí včela přežít.

EDUKACE

hiStorie planety

V Dinosauria Museum Prague návštěvníky seznamujeme s fakty z dlouholeté historie naší planety. Ti vnímavější si zcela jistě uvědomí, jak malicherná je v této historii etapa lidstva, a položí si otázku, zda děláme maximum pro to, aby bylo lidstvo zachováno, nebo naopak vše pro to, abychom skončili jako exponáty dinosaurů v muzeu.


"Často mluvíme o záchraně planety, ale pravda je taková, že všechno tohle musíme udělat pro záchranu nás samotných. Divočina se vrátí, ať už s námi, nebo bez nás."
David Attenborough

i pop

Adam Mach

"Kdykoliv se nudím, tak jedu koukat na letadla, a proto doporučuju Vyhlídkovou terasu v POP Airport, kde si můžete dát něco dobrýho k jídlu a koukat na letadla společně s poslechem komunikace mezi pilotama a řídicí věží."

adam mach

Cestovatel a influencer

Dara Rolins

"V POP Airport to není zdaleka jen o nakupování, ale je tu i zábava. A díky tomu, že jsme tady kousek v sousedství, tak se přiznám, že jsem tady docela často. Když je čas, tak se stavíme třeba jen na kafíčko."

dara rolinS

Zpěvačka