Chystáme pro vás krásnější prodejnu

chyStáme pro váS kráSněJŠí prodeJnu

Obchod GX Store v jednotce č.185 je uzavřen

Obchod GX Store v jednotce č.185 je uzavřen z důvodu zahájení rekonstrukce. Od úterý 19. 9. navštivte dočasnou POP up prodejnu - GX Store v jednotce č.187.

5. 10. pro vás bude připraven nový krásnější obchod GX Store v jednotce č.185.

Těšíme se na Vás!
redakce POP - 15.09.2023